Game nổ hũ rút tiền mặt - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ rút tiền mặt TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 12/2023

Ngày 29/12/2023, ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã chủ trì Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 12/2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Hiệu trưởng và trưởng phó các phòng, khoa, trung tâm trong Trường.

Đồng chí Nguyễn Duy Sỹ - Trưởng phòng Thanh tra KT&ĐBCL đã trình bày báo cáo tổng kết kết quả thực hiện công tác tháng 12, trong đó nhấn mạnh các công việc đã thực hiện: Các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công việc tháng 12/2023 theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức triển khai Nghị quyết tháng 12/2023 của Đảng ủy tới toàn thể CB, GV, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng Đề án vị trí việc làm trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện các công việc (tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy; đánh giá, xếp loại CB, VC, người lao động tổng hợp gửi kết quả về Sở Nội vụ; kiểm kê tài sản công cụ dụng cụ năm 2023; thi kết thúc môn học/ mô đun học kỳ I, năm học 2023-2024); triển khai các dự án sửa chữa trong trường (dự án: sửa chữa KTX, sửa chữa nhà B1); triển khai đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN; Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào kỷ niệm ngày 22/12.

Trong Hội nghị giao ban, đồng chí Lê Hải Tài - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý trong Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN.

Trong Hội nghị giao ban tháng 12/2023, BGH nhà trường đã khái quát lại những kết quả nổi bật nhất trong mảng công tác: đào tạo; nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển; hành chính, cơ sở vật chất,… đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần phải tập trung cao độ để hoàn thiện trong năm 2024.

            Trên cơ sở lắng nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đơn vị, ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã kết luận nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng khối đại đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; nghiêm túc chấp hành quy chế, chính sách, pháp luật chuyên ngành. Người đứng đầu đơn vị kiểm soát những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của đội ngũ trong đơn vị mình.

- Các đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch tháng 01/2024 đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Giao phòng KHCN&ĐN phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống mua bán người và di cư trái phép năm học 2023 - 2024.

- Giao khoa KHCB phối hợp với các phòng chức năng chuẩn bị thi khảo sát chất lượng khối 12, lần 2.

- Giao phòng CTHSSV phối hợp với phòng TC-HC và các khoa kiểm tra, rà soát thường xuyên các lớp nhằm phòng chống HSSV sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

- Giao TTTS&QHVDN xây dựng báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ tuyển sinh năm học 2024-2025.

          Một số hình ảnh trong buổi giao ban

Nguyễn Văn Chung - Phòng TC-HC

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982 790 924
Mr. Bình 0989 465 017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988 265 268
Mr. Hải 0963 892 678
Mrs. Thúy 0988 384 555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982 628 428
Mrs Lan 0972 579 533
Mss. Phương 0348 671 196

Lượt truy cập

1440694

      Trang web hiện có: 268 khách

Liên kết web