Game nổ hũ rút tiền mặt - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

TS. Lê Thị Hướng - Trưởng phòng

SĐT: 0982 702 749

CN. Cao Đức Quang - Phó trưởng phòng

SĐT: 0912 209 311

 

 

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Từ khi thành lập trường, bộ phận bộ phận kế toán thuộc Ban nghiệp vụ - Hành chính. Năm 1987 phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập trên cơ sở Ban nghiệp vụ - Hành chính, bộ phận kế toán tiếp tục thuộc phòng Tổ chức - Hành chính. Năm 2001 phòng Kế hoạch -Tài chính được thành lập trên cơ sở chia tách từ phòng Tổ chức – Hành chính; biên chế 03 người với chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường.

- Tham mưu các giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung; xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

- Tham mưu kế hoạch tăng các nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường từ các nguồn kinh phí Nhà nước cấp, học phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ, dự án.

- Tham mưu công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PHÒNG KH - TC

 STT  Họ và tên Chức vụ
1 TS. Lê Thị Hướng Trưởng phòng
2 CN. Cao Đức Quang Phó trưởng phòng
3 ThS. Nguyễn Thị Minh Giáo viên
4 CN. Phạm Thị Thúy Hằng Nhân viên

Tập thể Cán bộ, giáo viên phòng Kế hoạch - Tài chính

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI CHI BỘ BA PHÒNG CHỨC NĂNG

Phát triển đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Vì vậy, Đảng ủy trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc và

...

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

CẢM NGHĨ 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ngày 20-11 là ngày các thầy, cô giáo, được đón nhận tình cảm của toàn xã hội, tình cảm chân thành của học trò. Ngày 20-11 năm nay đối với tôi và toàn thể các cán bộ, CNV và các

...

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

...

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982 790 924
Mr. Bình 0989 465 017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988 265 268
Mr. Hải 0963 892 678
Mrs. Thúy 0988 384 555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982 628 428
Mrs Lan 0972 579 533
Mss. Phương 0348 671 196

Lượt truy cập

1440694

      Trang web hiện có: 212 khách

Liên kết web